IVD Singclean COVID-19 Test na detekciu protilátok IgG/IgM 1 ks

0,45 s DPH

Nie je na sklade

Rýchlotest pre osoby s COVID-19 alebo očkované osoby, na rýchle kvalitatívne zisťovanie protilátok IgM/IgG na COVID-19 v ľudskej krvi.

  Odber vzoriek:

  1. Testovacia súprava COVID-19 IgG / IgM (Colloidal Gold Metod) sa môže použiť na testovanie plnej krvi, krvného séra alebo krvnej plazmy.
  2. Testovanie by sa malo vykonať okamžite po odbere vzoriek. Vzorky nenechávajte dlhodobo pri izbovej teplote.
  3. Pred vykonaním testu nechajte vzorky zohriať na izbovú teplotu.

Skúšobný postup: Pred testovaním nechajte skúšobnú kazetu, vzorku, tlmivý roztok a / alebo kontroly, aby sa ustálili na izbovej teplote (15 – 30 °C). 1. Vyberte testovaciu kazetu z utesneného fóliového vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test uskutoční do jednej hodiny. 2. Položte testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch:

  • Pre vzorku plnej krvi: Priloženým kvapkadlom preneste 1 kvapku celej krvi do jamky vzorky (S) testovacieho zariadenia, potom okamžite pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku do jamky pre vzorky (S). Vyvarujte sa vzduchových bublín

3. Počkajte, kým sa neobjavia farebné čiary. Výsledok by sa mal odčítať po 10 minútach. Výsledok neinterpretujte po uplynutí času dlhšieho ako 20 minút. Interpretácia výsledkov: NEGATÍVNE: Ak je prítomný iba pásik C, neprítomnosť vínovej farby v oboch pásikoch T (IgG a IgM) naznačuje, že vo vzorke sa nezistili žiadne protilátky proti COVID-19. Výsledok je negatívny. IgM POZITÍVNE: Ak sa zobrazí pásik IgM, spolu s pásikom C, test naznačuje prítomnosť IgM protilátky proti COVID-19 vo vzorke. Výsledkom je IgM COVID-19 pozitívny. IgG POZITÍVNE: Ak sa zobrazí pásik IgG, spolu s pásikom C, test naznačuje prítomnosť IgG protilátky proti COVID-19 vo vzorke. Výsledkom je IgG COVID-19 pozitívny. IgG a IgM POZITÍVNE: Ak sa zobrazia oba pásiky IgG aj IgM, spolu s pásikom C, test naznačuje prítomnosť oboch protilátok IgG aj IgM proti COVID-19 vo vzorke. Výsledkom je pozitívny IgG a IgM COVID-19 test. NEPLATNÉ VÝSLEDKY: Kontrolný pásik C sa neobjaví. Najpravdepodobnejšími príčinami zlyhania sú: nedostatočný objem vzorky alebo nesprávny postup. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, prestaňte okamžite používať testovaciu súpravu a kontaktujte miestneho distribútora. Upozornenia a bezpečnostné opatrenia: 1. Nepoužívajte po dátume exspirácie. 2. Pred vykonaním testu je potrebné prečítať si priložený príbalový leták. Nedodržanie postupu vedie k nepresným výsledkom testu. 3. Nepoužívajte, ak je skúmavka / puzdro poškodené alebo zlomené. 4. Test je určený na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností test nepoužívajte opakovane. 5. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, akoby obsahovali infekčné agens. 6. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. 7. Test nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tj. elektrický ventilátor alebo silná klimatizácia. 9. COVID-19 IgG / IgM testovacia súprava (Colloidal Gold Metod) (ďalej len „výrobok“) používaná na detekciu protilátok produkovaných ľudským organizmom proti COVID-19 po infikovaní. Pacienti s pozitívnym nálezom COVID-19 môžu byť týmto výrobkom testovaní negatívne, pretože ľudské telo v období testovania ešte nevytvorilo alebo vytvorilo veľmi málo protilátok, ktoré test nedokáže zistiť. 10. Výrobok sa môže používať iba ako pomocná diagnostika u pacientov infikovaných COVID-19 a nemal by byť konečnou diagnostickou metódou infekcie COVID-19. Pre komplexnú diagnostiku sa musí kombinovať s inými metódami testovania. 11. Výrobok je určený na použitie zdravotníckymi pracovníkmi. Mali by ho používať výlučne zdravotnícki pracovníci, nie laická verejnosť. 12. Použité činidlo a príslušenstvo by sa malo tiež považovať za zdroj infekcie a malo by sa s ním zaobchádzať ako s odpadom z biologického hľadiska.

Katalógové číslo: X04141 Kategórie: ,