IVD Singclean COVID-19 Antigénový test z nosa 1 ks

0,99 s DPH

Na sklade

IVD Singclean COVID-19 je rýchly a šetrný antigénový test na detekciu SARS-CoV-2 prostredníctvom vzorky z okraja nosovej sliznice

Odber vzoriek:
1. Testovacia súprava COVID-19  sa môže použiť na vykonanie testovania z nazálne odobratej vzorky.
2. Testovanie by sa malo vykonať ihneď po odbere vzorky.
3. Pred testovaním preneste vzorky na izbovú teplotu.

Pracovný postup:
Pred testovaním nechajte skúšobnú kazetu, vzorku, tlmivý roztok a / alebo kontroly, aby sa ustálili na izbovej teplote (15 – 30 °C).
1. Vyberte testovaciu kazetu z utesneného fóliového vrecka, použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test uskutoční do jednej hodiny.
2. Položte testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch.

Vykonanie testu:
1. Požiadajte pacienta, aby si odstránil sekréty na povrchu prednej nosnej dutiny. Hlavu udržujte mierne naklonenú a tampón jemne a pomaly zasuňte prednej nosovej dutiny a niekoľko sekúnd absorbujte sekréty jemným otáčaním. Vyberte tampón.
2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl.
3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s tlmiacim roztokom a s tampónom asi 10-krát rotujte, zatiaľ čo pritláčate hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa antigén z tampónu uvoľnil, a potom ho nechajte stáť asi 1 minútu.
4. Vyberte tampón za súčasného stláčania špičky tampónu, aby z tampónu mohlo vytiecť čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami zneškodňovania biologického odpadu.
5. Nasaďte kvapkadlo na skúmavku a pevne ju zatvorte a nechajte ju stáť ďalšiu 1 minútu.
6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (asi 100 µl) do otvoru (S) pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač.
7. Počkajte, kým sa objaví farebný prúžok (T). Výsledok by sa mal dať prečítať za 15 minút. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.

Interpretácia výsledkov:

  • NEGATÍVNE:
    Ak je prítomný iba prúžok C, absencia akejkoľvek vínovej farby v prúžku T naznačuje, že vo vzorke nebol detegovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny.
    COVID-19 pozitívny:
    Okrem prítomnosti prúžku C, ak sa vyfarbí súčasne prúžok T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny na COVID-19.
  • NEPLATNÉ:
    Kontrolný prúžok C sa nezobrazuje. Nedostatok vzorky alebo nesprávny postup sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania testu. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

1. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
2. Pred vykonaním testu je potrebné prečítať si priložený príbalový leták. Nedodržanie postupu vedie k nepresným výsledkom testu.
3. Nepoužívajte, ak je skúmavka / puzdro poškodené alebo zlomené.
4. Test je určený na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností test nepoužívajte opakovane.
5. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.
6. Test nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tj. elektrický ventilátor alebo silná klimatizácia.

Katalógové číslo: X03085 Kategórie: ,