STOPDOL Chladivý sprej s arnikou 150 ml

1,71 s DPH

Nie je na sklade

Úľava od bolesti kĺbov a svalov.

Použitie: Sprej aplikujte na postihnuté miesto 4 – 5 sekúnd zo vzdialenosti minimálne 20 – 30 cm a nechajte voľne pôsobiť. Pri nesprávnom použití, resp. dlhšej aplikácii môže spôsobiť omrzliny resp. popáleniny. Keď sprej po prvej aplikácie prestane účinkovať, je možné aplikáciu podľa potreby opakovať.

Upozornenie: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Môže vybuchnúť pri zahrievaní. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vznietenia. Uchovávajte mimo tepelných zdrojov, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Vyhnite sa kontaktu s očami. Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba podľa uvedených pokynov.

 

Katalógové číslo: X00507 Kategórie: